Chtěla bych moc poděkovat všem, kteří mi pomohli nasbírat data pro mou diplomovou práci o potravinových intolerancích a alergiích u psů za čas strávený vyplněním dotazníku. Sbírání dat probíhalo od 15. do 30. dubna.

Zde je krátký přehled všech, kdo pomohli s vyplňováním dotazníků. Finální data budou použita v diplomové práce a budou zveřejněna zhruba v polovině roku 2015.