Ve škole jsme v rámci předmětu Biomechanika vytvářeli semestrální projekt na téma Rozdíly v mechanických vlastnostech chlupů psů. Zkoumali jsme několik plemen a samozřejmě jsme použili i vzorek chlupů pudla.

Všechny vzorky chlupů jsme nejprve pod mikroskopem vyfotili, změřili si jejich průměr a

následně jsme zkoušeli, co vydrží v tzv. trhačce. V trhačce se chlupy za dané teploty a vlhkosti natahovaly, dokud se nepřetrhly. Tím jsme zjišťovali jejich elasticitu a pevnost.

Jak jsou na tom pudlí chlupy ve srovnání s těmi ostatními?

Vzorek pudlího chlupu měl ze všech vzorků nejmenší průměr (18,6 µm), průměrný průměr chlupu sledovaného souboru vzorků byl 101,25 µm. Pro srovnání přidávám fotky zmiňovaného pudlího chlupu a chlupu německého ovčáka, jehož vzorek chlupu měl z celého souboru největší průměr (119,85 µm).

Pudl:

27-pudl-zadni-noha

Německý ovčák:

10-no-ohon

Trochu rozdíl, co? 🙂

Zajímavé také byly pro pudly výsledky testu mechanických vlastností na trhačce. Mez elasticity u pudlího chlupu byla 200 % oproti průměrná hodnota všech vzorků, která byla 79 %. Mez pevnosti pudlího chlupu byla 20 % (mez pevnosti celého souboru vzorků v průměru 17 %.

Co z toho vyplývá? Pudlí chlupy se dokážou poměrně hodně protáhnout, aniž by došlo k trvalé deformaci vlasu. Zároveň jsou poměrně pevné, chvilku trvá, než se přetrhnou.